Атлеты: Alexander Barchuk, Alexey Kruk, Islam Kunakkulov, Alexey Popov, Ivan Kiselev, Evgeny Aroyan, Pavel Kornienko, Ivan Zhilin, Andrey Toporkov, Evgeny Khovrachev.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ